Thursday, October 7, 2010

Türelem angolt terem - szülőknek és tanároknak

Bizonyára ismerős az a mondat, hogy „A gyerek egyszer tanuljon meg rendesen az anyanyelvén, majd az iskolában ráér idegen nyelvet tanulni!” Én is hasonlót mondogattam érdeklődő szülőknek: „Majd ráér.Mindez addig tartott míg az óvodás lányaim természetes kíváncsíságától hajtva, egy angolovis csoportot verbuváltam, amin keresztül a gyerekek bebizonyították mennyire érdemes az angol nyelvvel foglalkozni már óvodás korban is.
Az alábbiakban a foglalkozások alatt gyűjtött tapasztalataimat összegzem és néhány gyakran feltett szülői kérdésekre adok választ, illetve gyakorlatias útmutatót a szülők részére, akik támogatni szeretnék gyerekeiket „angoloviséletükben is.
Miért kezdje el a gyerekem az „angolozást” már óvodás korban?

Mivel ekkor még ugyanolyan módon sajátítja el az idegen nyelvet, mint a saját anyanyelvét: könnyedén és görcsök nélkül. Természetes adottságára támaszkodva megfigyeli a környezetében elhangzottakat, és következtet a kifejezések értelmére, megfigyeli a kifejezések hangzását, hangsúlyozását. Nincsenek az iskolai oktatás során már jelentkező kötöttségek által korlátolva, így csakis a gyermeki kíváncsiságuk és játékkedvük által motiválva sajátítják el az új nyelvet.
Az „angolozás” felruházza a gyerekeket olyan tanulási készségekkel, amik későbbiekben vagy más nyelvek tanulása során is tud kamatoztatni. Például kialakul bennük az a nagyon hasznos készség, hogy, egy mesében hallott ismeretlen szó vagy szavak értelmére rájöjjenek a látott képek-, az addig történtek alapján. Óvodás korban a természetes kíváncsiságuknak óriási a hajtóereje. Ezért, ha egy ismeretlen szóval, mondattal találkoznak egy mese vagy játék során, nem esnek pánikba, hanem megpróbálnak a rendelkezésükre álló képekből, látott mozdulatokból, egyéb megértett szavakból rájönni az ismeretlen értelmére. Ez a tanulási készség óriási segítségükre lesz bármilyen tantárgy tanulásakor, és rendelkezésükre áll majd új dolgok felfedezésekor.
Nem gátolja őket, ha hibáznak, hanem ezeket összehasonlítják a tanártól, szülőtől, CD-ROM-on hallottakkal és természetüktől fogva ezt utánozzák majd. Így képesek saját megfigyeléseik alapján kijavítani önmagukat. Az egyik leghatékonyabb tanulási készség ennek a folyamatnak a használata - bármilyen tantárgyról is legyen szó: kísérletezik egy új szóval kifejezéssel, összehasonlítja a hallottakkal, látottakkalpéldául kiejtés során, apa vagy a tanárnéni hová teszi a nyelvét, hogy „th” hang „angolos” legyen -, felfedezi a különbségeket, újra kísérletezik az újonnan hallottakkal, esetleg más szituációkban is. Ez a folyamat észrevétlenül és állandóan működik úgy az anyanyelv elsajátításakor mind a korai – óvodai angolnyelvtanulás során. Ha ezt felismerjük és lehetővé tesszük gyerekünk számára az „angolovizást”, ez a nélkülözhetetlen tanulási készség a későbbiekben is felgyorsítja a nyelv elsajátításának ütemét.
A tanulási készségeken belül a gyermek hozzászokik az anyanyelvétől eltérő hangokhoz és nyelvritmushoz, ezeket felismeri, és könnyebben tudja utánozni, kiejteni ezeket. Például ösztönösen rájön, hogy miként kell a hangképző szerveit használni, hogy különböző hangok jöjjenek létre, ugyanúgy, mint anyanyelve hangjainak elsajátítása során. A kiejtést tanulják a leggyorsabban a gyerekek ebben a korban, és ha ez már ovis korban természetessé válik számukra, nagy előnyükre lesz a későbbi nyelvtanulás folyamán, bármilyen nyelvről is legyen szó.
Óvodás korban a nyelv elsajátítása nyelvi mozgásos játékokon, mondókákon, hallott és előadott meséken, dalokon, logikai készségfeljesztésen keresztül történik. Mindezek a foglakozások megfelelnek a korbeli sajátosságaiknak, ugyanúgy mint az óvodában, és élvezetessé teszik számukra a mindennapi játékot, továbbá sikerélményt nyújt a nyelv megértése vagy használatakor. Például, egyszerű angol nyelvű meséket is tudnak nézni és nagyjából megértik; egyszerű kérdésekre válaszolni külföldiekkel való találkozás során; angolul is mondókázni játék, például legózás vagy rajzolás közben, angolul is énekelgetni oviba menet, vicces rímeket gyártani.
Az iskolai nyelvtanuláshoz való hozzáállása pozitív lesz. Ezt nagyon fontosnak tartom,mert jelenleg az iskolai teljesítmény orientált nyelvoktatás során, az elvárások súlya alatt a gyerekekben sok-sok görcs alakul ki. Lehet, hogy az iskolában nyelvtani feladatokat és teszteket kitűnően meg tudnak oldani, de nem mernek megszólalni angolul, ha hirtelen anya egyik angol ismerőse jön vacsorára. Óvodás korban a gyerekek számára az angol nyelv csak egy további játékos eszköz, ami később, az iskolai tanulás során is kommunikációs eszközzé válik. Azok a gyerekek, akik ilyen játékokon keresztül találkoztak a nyelvvel először, sokkal bátrabban fognak kísérletezni a tanult nyelvvel, különböző szerkezetekkel, szavakkal, kiejtéssel. Így az iskolai nyelvtanuláskor is jobban helyt tudnak állni.
A gyerekek ebben a korban a nyelvvel együtt magukba szívják a hozzá tartozó kultúrát is. Megtanulják, hogy szokás köszönni, kérni valamit, megköszönni, udvariasan visszautasítani angolul, és sorolhatnám tovább. Ezáltal arra is fokozatosan maguktól rájönnek, hogy minden nyelvhez tartozó kultúrában mások a viselkedési szokások, ezeket természetesen és könnyedén elfogadják és alkalmazkodnak hozzá iskolás, illetve felnőtt korukban. A másság elfogadására és toleranciára nevel észrevétlenül.
Nem fog a saját anyanyelve elsajátításának kárára menni?

Határozottan nem. Az anyanyelvük elsajátítása attól függ, hogy gyeremekük mennyi mesét, verset hall magyarul – az anyanyevén. Az angol nyelv elsajátítása „angolovis” keretek között úgyis később kezdődik el, három éves korban, és sokkal egyszerűbb fogalmakat és ennek megfelelő nyelvet fed le, mint amit már anyanyelvükön tudnak. Az mindenképpen nagyon fontos, hogy minél többet olvassunk vagy mondjunk mesét, verset gyerekeinknek az anyanyelvükön, mert ez a későbbiekben kihatással lesz az idegen nyelven elsajátítandó választékos nyelvtudására is. Minél választékosabban beszél magyarul, annál nagyobb eséllyel fog választékosan beszélni a tanult idegen nyelven.

Még nem ismeri a nyelvtani szerkezeteket magyarul sem, hogyan tudná ezeket elsajátítani angolul?
Nem kell ismernie a magyar nyelvtant ahhoz, hogy új nyelvet sajátítson el. Óvodás korban, egészen kisiskolás korig a gyerekek kifejezéseket sajátítanak el, amiknek meghatározott, számukra hasznos funkciókat töltenek be. Tehát nem nyelvtani szerkezetek alapján rögzül bennük egy-egy új mondat. Íme egy példa ilyen kifejezésekre: 'Where's Densel?' (Hol van Densel?) 'Where are your shoes?' (Hol van a cipőd?). Mindkét kérdésben a gyerekeknek nyilvánvaló a gesztusokból, a történetetből, látottakból, hallottakból, hogy valamit vagy valakit keresünk. Ez a két kérdés funkciója, és ennek alapján figyelik meg, tárolják a kifejezés értelmét. Aztán amikor készen állnak a használatára, kísérleteznek vele, és maguktól minden kényszertől mentesen azt kérdik anyától este - ez egy saját gyerekeimtől merített példa -, hogy 'Where dad?' (Apa hol?), ami teljesen érthető: a gyermekem érdeklődik, hogy hol van apa, miért nem ért még haza. Ugye ismerős a helyzet? Valós, és a gyerekek angulul is helyt állnak benne. Hurrá!

Hogyan tanulnak idegen nyelvet a gyerekek 3-7 éves korban?

Mint az anyanyelvüket.
Ebben a korban a gyerekek nem tudatosan tanulnak, és nem köti semmilyen logikai szabály. Ők játszani szeretnek, és csak akkor kommunikálnak, ha annak értelmét látják az ő világuknak megfelelően. Az a hiedelem járja, hogy „a kicsikre csak úgy ragad az új nyelv”, de ezt összetévesztik az ebben a korban jellemző gyermeki nyitottsággal, kíváncsisággal, ami természetükből fakad. Tudományosan bizonyított tény, hogy, bizony, elég lassú az idegennyelv elsajátításának üteme ebben a korban, tehát nagy-nagy türelemmel kell lennünk mind szülőként mind tanárként. Ugyanúgy mint az anyanyelvük elsajátításakor, a gyerekeknek szükségük van egy 'néma', csak hallgatási szakaszra, amikor még nem akarnak megszólalni. Ez része a természetes nyelvelsajátítási folyamatnak.
Ugyanolyan korosztályuknak megfelelő tevékenységeken keresztül sajátítják el az angol nyelvet, tehát az óvodai foglakozásoknak megfelelő készségfejlesztés és tudás átadás szükséges – csak ezúttal angol nyelven.
Tippek Szülőknek
Hogyan segíthetünk otthon? Sok-sok szülő feltette nekem ezt a kérdést. Ki azért, mert ő maga is beszélt egy kicsit vagy nagyon jól angolul, ki azért, mert nem tudott, és úgy érezte, neki is dolga van ezen a téren. Egyetértek abban, hogy a szülő is NAGYON sokat segíthet otthon mindkét esetben. Lássunk néhány példát, miként is tudjuk ezt megtenni.

Tegyük fel a Süti és barátai
hanganyagot, miközben rajzol, festeget, feladatlapozik, gyurmázik vagy bármilyen hasonló tevékenységet végez. Minél többet hallják a gyerekek az ismerős vagy még új énekeket, meséket, mondókákat, annál könnyebben sajátítják el azokat. Ne lepődjenek meg, ha egyszer csak „munka” közben bekapcsolódnak a dalokba vagy hangosan felkiáltanak „Ez a kedvenc mesém!”. Nem gond, ha a gyerek már azokat a mondókákat, dalocskákat és meséket is hallja, amiket majd később fognak az angoloviban használni. Amikor újat hallanak, legfeljebb felkapják a fejüket, hogy „Ezt még nem ismerem.” Ilyenkor vagy megpróbálják megfejteni a hallott dal értelmét vagy sem, vagy csak a dallamot kezdik el dúdolgatni.

Dicsérjük
a gyereket akkor is, ha halandzsázik és azt mondja, ő angolul beszél. Próbáljunk meg rákérdezni, hogy jól értjük-e, amit mondott. Pl. „Tényleg? Olyan hosszú ormánya volt az elefántnak?” Ha a gyerek nem éppen erre gondolt és úgy érzi szóvá kell tennie, minden bizonnyal azt fogja mondani, hogy: „Én nem azt mondtam, hanem azt hogy pirosra festettem az ég alját.” Amennyiben pedig a gyereknek egyszerűen tetszik, hogy anya/apa azt értette, hogy „olyan hosszú ormánya van az elefántnak, tovább fogja fűzni a játékot, és máskor is szívesen teszi. Halandzsázáskor a gyerek az angol hangokat próbálja utánozni, kísérletezik velük, gyakorolja. Ezt teszi anélkül, hogy tudná. Huzamosabb angolnyelvtanulás után– fél- vagy egy év után kortól függően – már észrevehetően értelmes szavakat is belefűznek a halandzsába. Sokszor, ha a szülő tud angolul és ezekre a beszélgetésekre is odafigyel, azt veszi észre, hogy ki lehet következtetni, mit akart mondani a gyerek angolul.

Tegyük fizikailag könnyen elérhetővé az „angolozós” játékokat, munkafüzetet, CD-ROM-ot, a Süti és barátai oktatócsomagot, amiben élvezetes, változatos, különböző készségekfejlsztő feladatok és játékok vannak mind a munkafüzetetben mind a CD-ROM-on. Így gyermekünk, magától is kéri, hogy elkészíthesse a munkafüzetetből a bábokat anya vagy apa segítségével vagy 'feladatlapozzon' vagy akár a CD-ROM-on található játékokkal játsszon.

Hagyjuk, hogy a gyerek döntsön abban, hogy melyik 'feladatot'
szeretné megoldani, melyik játokot szeretné játszani a CD-ROM-on. Minden egyén a saját belső motiváltsága és igénye szerint képes csak elsajátítani új nyelvet. A Süti és barátai oktatócsomagban is bármilyen sorrendben használhatóak a játékok és feladatok. Ha a gyerekük menet közben úgy érzi, hogy még nehéz számára, akkor kis segítséggel bátoríthatjuk, de csak addig, amíg ő is partner ebben.

Bátran üljünk le a gyerekünkkel angolozni, akkor is, ha mi magunk egyáltalán nem beszélünk vagy csak nagyon picit.
A Süti és barátai szülői oktatócsomagban nagyon részletes leírás található minden fejezethez, munkalaphoz és játékhoz, mikor mit mondjon és tegyen a szülő. Az együtt „angolozás” sokkal élvezetesebb a gyerek számára is, nem beszélve arról, hogy lehetőség nyílik az együtt-játszás során az együtt-tanulásra is. Ez mindenképpen pozitívan hat a gyerekük motiváltságára is, akkor is, ha hetente „csak” 20-30 percre ülnek le együtt-angolozásra.

Ne kérdezzük ki a szavakat oly módon, hogy „Hogy mondják a 'csokinak' angolul?”
A gyerek ebben a korban nem fordításokon keresztül sajátítják el az új nyelvet, hanem ugyanúgy, mint az anyanyelvüket. Lásd fennebb a folyamat leírását.

Helyette
játszhatunk a képes kártyákkal, amik például a Süti és barátai oktatócsomag része. Számtalan élvezetes játék leírása található a szülői útmutatóban, amiken keresztül észrevétlenül elsajátítják az új szavak és kifejezések értelmét. Ezek a játékok mindig nagy sikert aratnak, mivel nagyban hasonlítanak az óvodában játszottakhoz.

Ne javítsuk
ki a gyereket, csak akkor, ha ő külön kéri. Neki a nyelv ebben a korban csak a játék része, és az a jó, ha megmarad annak. A javítással, elvesztheti önbizalmát, és már nem mer többet kísérletezni a nyelvvel, ugyanúgy, ahogyan azt az anyanyelvével még természetesen megtehette.

Helyette,
ha a szülő beszél angolul, ismételje meg a mondatot vagy a kérdést helyesen, mint ahogy ezt a szülők természetesen teszik a gyerekeik anyanyelvük elsajátításakor. Például: Ha a gyerek azt mondja „Cookie like fish. Lulu no like fish. („Süti szeret halat. Lulu nem szeret halat) Erre a szülő csak csodálkozva válaszoljon visszaismételve a helyes mondatokat: „Really? Cookie likes fish and Lulu doesn’t like fish! Wow!” („Tényleg? Süti szereti a halat és Lulu nem szereti! Hűha!) A gyerek, ha már készen áll rá, észreveszi a szerkezetbeli különbségeket és esetleg újra elismétli, ezúttal helyesen, mivel anya vagy apa rácsodálkozott: „Yes, Cookie likes fish and Lulu doesn’t like fish.Ha a szülő nem beszél angolul, a CD-ROM-on levő dalok, mondókák, játékok szövegeiből a gyerekek amúgy is mindig hallják a helyes kifejezéseket, kiejtést, és ösztönösen ezt fogják utánozni. Emiatt is fontos, hogy minél többet játszon ezzel, és hallgassa.

És a tapasztaltom szerint a legeslegfontosabb: legyen türelmünk kivárni míg maguktól szólalnak meg angolul. Mivel mi felnőtt ésszel gondolkodunk a nyelvtanuláról, könnyen megfeledkezünk arról, hogy ők nem tanulják a nyelvet, hanem elsajátítják. Ha pici gyerekként nem vártuk el, hogy egy hét vagy egy hónap után beszéljen, most se tegyük. Most is ugyanúgy ki kell várni az egy-két évet, míg maguktól el kezdenek beszélni angolul. Ezzel én is így jártam saját gyerekeimmel, pedig nekem is voltak kétségeim. Most már ott tartunk, hogy ŐK mondják, hogy "anya, most egy darabig csak angolul beszéljünk. Jó?"
Lemegyünk a Dunához sétálni, kagylót gyűjtögetni bicajjal, roller és közeben angolul beszélgetünk. Csak úgy ...természetesen, mert ŐK akarják.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...